Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 10:30 28/09/2018  

BGH mầm non Họa Mi BGH gồm có 03 thành viên Hiệu trưởng: 01 Phó hiệu trưởng: 02

1.Hiệu trưởng:

Họ và tên: Ngô Thị Tuyết Lan

SĐT: 0974203791

Gmail:lan.mn.so1thuyphu@gmail.com

2.Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng 1:   (cơ sở chính)

Họ và tên: Lê Thị Tường Vy

Phụ trách chuyên môn

SĐT: 0363437749

Gmail: lethituongvy1974@gmail.com

Phó hiệu trưởng 2:   (cơ sở lẻ)

Họ và tên: Lê Thị Nhân

Phụ trách dinh dưỡng

SĐT: 0973380287

Gmail: lenhanhue1987@gmail.com

Số lượt xem : 342